Jump to content

voordeelregeling.nl


Guest Hannes
 Share

Recommended Posts

  • 1 month later...
Guest André

Het klopt idd dat er geen snars van klopt, de tarieven die voordeelregelingen hanteert zijn zelfs duurder dan menig leverancier deze aanbied, echter het spelletje wordt mooi gespeeld tijdens het gesprek proberen zij een JA uit de potentiele klant te toveren en wordt de gesprekken van de klant klakkeloos overgezet naar voordeelregelingen.nl, wil je verhaal halen dan wordt aangegeven dat wegens juridische redenen het gesprek niet afgeluisterd kan worden en dat de rekening betaald moet worden

De praktijken die voordeelregelingen hanteert kloppen van geen kant plus het z.g. voordeel is in uw nadeel

Link to comment
Share on other sites

Bij mij zeiden ze het niet met zoveel woorden maar suggereerden ze dat ze van KPN zelf (mijn telefoonprovider) waren en dat ze gewoon voor ondernemers een kortingsregeling hadden, en natuurlijk gaf ik toe dat ik best wel korting wilde, maar dat ik het vreemd vond dat de KPN dat dan niet in een schriftelijke aanbieding meldde. Enfin, ik liet me toch in de hoek van duwen dat ik wel wilde, en daarna wilden ze mijn emailadres (maar dat hebben jullie toch al...) en dat gaf ik dus toch ook...

Nu kreeg ik een rekening en besefte ik dat ze niets met KPN te maken  hadden, en wilde ik per onmiddellijk er van af, maar dan moest ik eerst de rekening betalen... en dan terugbellen, dan kon dat pas.

Maar... dan bouw ik toch inussen een nieuwe rekening op? Alleen al door die lui terug te bellen?

Ik vind het oplichting en misleiding.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Gastgebruiker.

Voorderegeling.nl is een criminele organisatie zij doen het meest denken aan een Nigeriaanse 419 scam.

Het zijn ook geen Nederlanders spreken de Nederlandse taal gebrekkig en begrijpen ook niet van wat je ookzegt nee is ja.

Ze sturen spookfacturen nemen blindelings aan dat als je met ze aan de telefoon hebt gepraat dat je ook bent over gestapt dit komt ook mede om dat ze de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Op het KPN klachten forum staan pagina's vol met klachten over VDR.

Ze zijn een gezwel dat het MKB wars zit en wat het MKB veel tijd kost dit bedrijf moet verboden worden enliever vandaag dan morgen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Financial

Wij hebben narigheid ondervonden door dit bedrijf!

 

Dit bericht is voor de bedrijven die Voordeelregeling.nl onvrijwillig als leverancier gekregen hebben.

Dit is een nieuwe manier van "werken", dit staat bekend als het zogenaamde "Slamming". Door het creëren van een Ja-stroom, ga je ongewild een contract aan. Allereerst bij een ongewilde "overzetting" van de telefonie van uw bedrijf: MELDEN BIJ DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT, VNO NCW EN BUREAU@MKB.NL

Wij hebben een factuur ontvangen voor diensten waar geen toestemming voor gegeven is door de beslissingsbevoegde van ons bedrijf. Als we maar betaalden (lees door betaling dus toch toestemming geven), dan kon de dienstverlening beëindigd worden.

Hun werkwijze: Zij zetten hun code voor het bedrijfstelefoonnummer, hierdoor herkend de aanbieder jou niet meer als klant en blokkeert dus alle uitgaande telefonie.

Vanuit ons bedrijf is het volgende gemaild:
Wij verzoeken u in dezen een overeenkomst met een natte handtekening van de tekeningsbevoegde volgens de KvK per aangetekende post te overleggen. Eerder zullen geen nota’s voldaan worden. Degene die u gesproken heeft is niet tekeningsbevoegd.

Tevens verzoek ik om een kopie van de voice-log, of te wel het bestand waaruit blijkt dat u de tekeningsbevoegde aan telefoon gehad.

als antwoord kwam:
Geachte ........... (de verkeerde naam),

Dank voor uw bericht. U heeft mijn collega vandaag inmiddels al gesproken. Zoals aangegeven heeft (hier wordt onze medewerker) telefonisch akkoord gegeven. Tevens verklaarde zij de verantwoordelijk/beslissingsbevoegde te zijn met betrekking tot de vaste telefonie.
De bandopname kan ik helaas niet overleggen. Indien u deze daadwerkelijk zou willen beluisteren kunt u contact met ons opnemen en naar mij vragen.

Tuurlijk, Voordeelregeling.nl probeert wederom een ja-stroom te creëren.
En zo verder. Zij beroepen zich op te goeder trouw handelen...

 

Natuurlijk willen MKB-ers graag minder betalen, maar wel op een eerlijke en doorzichtige manier. Medewerkers platbellen, ook al wordt er aangegeven geen interesse te hebben, valt hier niet onder. Nogthans hebben wij geen overeenkomst met de beslissingsbevoegde volgens de Kamer van Koophandel mogen ontvangen.

 

Voordeelregeling.nl had zich via de Kamer van Koophandel kunnen en moeten vergewissen wie de beslissingsbevoegden binnen de bedrijven zijn, dit heeft zij nagelaten. Zij kunnen weten dat alle gegevens over de beslissingsbevoegden van een bedrijf bekend zijn bij de Kamer van Koophandel.

 

Dit komt niet over als te goeder trouw handelen, maar eerder willens en wetens hardwerkenden voor het blok zetten. Zou dit in een rechtzaal standhouden?

 

Daarnaast betalen ook nog kosten aan onze eigen, zeer betrouwbare provider. Dus dat er geen kosten ergens anders in rekening zijn gebracht, klopt niet. En is de informatie inzake onze telefonie die Voordeelregeling.nl heeft, duidelijk en aantoonbaar niet correct. Misschien wordt het nummer van een bedrijfswebsite afgehaald en zo toegeëigend?

 

Daarnaast wil Voordeelregeling.nl nog steeds  geen wettig en overtuigend bewijs overleggen dat zij een overeenkomst gesloten hebben met de beslissings- en tekeningsbevoegde volgens Kamer van Koophandel, schriftelijk noch mondeling. Dit is zeker niet degene waar zij contact mee hebben gehad.

 

Het enige dat zij aangeven dat het voice-log afgeluisterd is en dat de beslissingsbevoegde akkoord gegeven zou hebben. Dit voice-log willen zij niet overdragen, ondanks herhaald vragen. We mogen er alleen bellen om te luisteren.

 

De heer [Naam medewerker afgeschermd door Bencom admin] heeft gedreigd met het blokkeren van ons nummer. Uit zijn reacties maken wij op dat meneer [Naam medewerker afgeschermd door Bencom admin] kennelijk de positie van jurist binnen Voordeelregeling.nl houdt.

 

Deze handelswijze lijkt wel degelijk op slamming op het moment dat men onvrijwillig tot deze leverancier veroordeeld zijn. Voordeel.nl kan zich hier met geen mogelijkheid van distantiëren

We hebben dit bedrijf bij de Autoriteit Consument en Markt, VNO NCW en MKB-Nederland gemeld. Wij raden andere bedrijven die onvrijwillig "gekaapt" zijn, dit ook te doen. Samen staan we sterk.

 

Daarnaast hebben wij ze aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van, door en namens Voordeelregeling.nl.

Ze staan geregistreerd bij de KvK onder nummer 60803797 en de directeur is Max Johan Marco de Groot, Churchilllaan 11, 3527 VG te Utrecht, Postbus 386 3500 AJ Utrecht.
Tevens zijn er nog 2 gelieerde bedrijven: Coomans BV (KvK 24349017) en Noah BV (KvK 24464842)

Heel veel succes voor degenen die dit bedrijf ongewild als leverancier hebben gekregen

 

Wij benadrukken dat dit vanzelfsprekend niet voor bedrijven en personen gelden die zich vrijwillig aanmelden en hier zeer gelukkig mee zijn. Wij wensen hen zelfs een goede relatie met Voordeelregeling toe.

 

@alle bedrijven en personen die onvrijwillig bij Voordeelregeling.nl terecht gekomen zijn: melding maken bij VNO NCW (www.vno-nvw.nl), MKB-Nederland (bureau@mkb.nl) en ook de Autoriteit Consument en Markt.

Edited by Bencom
Naam medewerker afgeschermd door Bencom admin
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest M. de Bruijn

Ik werd benaderd en er werd medegedeeld dat ik goedkoper kon bellen (omdat ik zog. een goede klant was)

Hierbij kreeg ik tevens een nieuw aantal telefoons aangeboden (in mijn geval 3 vaste toestellen) die ik niet hoefde te betalen maar die

wel door hun medewerker(s) zou worden geïnstalleerd.

Wat kan hier nu weer allemaal de bedoeling van zijn.

 

Eerder zat ik bij Tele 2 ben toch overgestapt maar nu betaal ik zelfs meer dan voorheen.

 

Heeft iemand hier ook reeds mee te maken gehad ?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Wij hebben ook last van Voordeelregleing B.V.

Tijdens hun belgesprek heb ik de hoorn erop gegooid maar ze blijven beweren dat ik iets heb afgesloten en maar met 2 facturen stoken.

Op een BV gefactureerd waar we niet onder handelen, na 1 telefoontje binnen 1min opzegging per mail gehad maar
nu zit DAS incasso erop en hebben de bandopname gemaild, deze is zwaar vervalst en dat is zeer goed te horen.

Nu heb ik ze een factuur gestuurd met de verloren arbeidsuren, en 2 credit nota's geëist, hierbij vermeld dat als hieraan niet wordt voldaan wij ze een omzetdervingsfactuur sturen voor de omzetderving van de gemiste arbeidsuren. 

Ook zou ik ze graag in de rechtszaal zien, en hun onder ede horen zeggen dat ze niet geknoeid hebben met de bandopname.

Zodra er een rechtszaak komt hoor ik graag wie er wilt getuigen allemaal, zal wel druk worden daar.
Laten we ze gezamenlijk wegvegen van de kaart die oplichters!

Wil je je aanmelden om achter ons te gaan staan en samen sterk te staan, mail dan naar
bob@allstage.nl
 

Link to comment
Share on other sites

Guest carcentresleeuwijk

Deze morgen contact gehad met Voordeelregeling,

 

De bewuste dame doet een aanbieding via de telefoon, deze aanbieding zal ik even via de mail bevestigen. Geef aan dat ik dit niet op prijs stel, de bewuste dame gooit gewoon de telefoon er op.

 

Doe GEEN zaken met VOORDEELREGELING. Uit het verleden weet ik dat je ONTZETTEND BENADEELD wordt.

 

Grt.,

 

Jan Kwetters

Car Centre Sleeuwijk

Link to comment
Share on other sites

Uiteindelijk kregen we goed nieuws... Ik heb ons bedrijf door onze provider terug laten halen. Bij mijn provider werkt een geweldig heerschap, die heeft gebeld uit naam van ons bedrijf en heeft het bandje op laten nemen. Hieruit bleek al dat er de hoge school der kleuters gebezigd werd. Er stonden 2 verschillende stemmen op het bandje...  

Ik ben toen de strijd aangegaan niet te betalen... Het is zelfs tot dreiging van het blokkeren van ons nummer, de deurwaarder (geen gerechtsdeurwaarder, maar een incassobureau) en het registreren van wanbetaling bij Preventel. aan toe gegaan.  Preventel bestaat echt en het is handig om de handel en wandel van Voordeelregeling.nl voortijdig bij deze partij onder de aandacht te brengen.

Onze gerechtsdeurwaarder heeft aangegeven dat zij hun vordering niet gestand zullen kunnen doen. De bewijslast ligt in dezen aan de zijde van Voordeelregeling.nl en de rechter gaat uit van een natte handtekening. We hebben zelf helaas al meerdere malen ons hoofd gestoten, omdat we geen ondertekende overeenkomst hadden.

 

Ik heb categorisch geweigerd om te betalen en ben vol blijven houden dat er geen contract met ze is en wij ons daarom ook niet gehouden voelen aan een  met hen contract. Sta op een getekende overeenkomst (die hebben ze niet) met de tekeningsbevoegde volgens de KvK. Ik was zelfs bereid dit voor een rechter uit te vechten, want "wie eist bewijst".

 

We zijn uiteindelijk verblijd met creditnota's van Voordeelregeling.nl.

 

VOLHOUDEN EN JE NIET LATEN INTIMIDEREN DOOR VOORDEELREGELING.NL ZE KUNNEN NIETS BEWIJZEN!!!! DIT GELDT VOOR ALLE CLUBS DIE OP DEZE WIJZE AAN KLANTEN PROBEREN TE KOMEN....

 

Het zijn een enorm stelletje knuppels en de werknemers dito. Ik zou niet op het CV vermelden dat je bij Voordeelregeling.nl gewerkt hebt. Getuigt niet dat je als student intelligent en integer bent, eerder een geldwolf die handelt over de ruggen van hardwerkende mensen.

 

Het is gelukkig ook tot de hoogste politieke regionen doorgedrongen. Het wordt tijd voor jurisprudentie. 

 

@alle bedrijven en personen die onvrijwillig bij Voordeelregeling.nl terecht gekomen zijn: melding maken bij VNO NCW (www.vno-nvw.nl), MKB-Nederland (bureau@mkb.nl) en ook de Autoriteit Consument en Markt. Samen staan we sterk!
 

Ze staan geregistreerd bij de KvK onder nummer 60803797 en de directeur is Max Johan Marco de Groot, Churchilllaan 11, 3527 VG te Utrecht, Postbus 386 3500 AJ Utrecht.
Tevens zijn er nog 2 gelieerde bedrijven: Coomans BV (KvK 24349017) en Noah BV (KvK 24464842)

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

WAARSCHUWING !!!!!!!!!


 


Na Voordeelregeling.nl is Belgarant nu aan de beurt om ons lastig te gaan vallen. Zij vallen onder dezelfde KvK als Voordeelregeling.nl, zie hieronder. Dit komt direct uit mijn uittreksel van de KvK... Wees gewaarschuwd.


 


Bedrijfsprofiel - Voordeelregeting B.V.

(60803797)

 


Onderneming      

Handelsnamen    Voordeelrege[ng B.V.

                            Belgoedkoopnederland

                            Belgarant

                            Belgarant.nl

 


Churchilllaan 11, 3527GV Utrecht

Postbus 386, 3500AJ LJtrecht


 

Startdatum onderneming 30-05 2014 (datum registratie: 04-06-2014)

Activiteíten SBI code: 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening lnkooppladprm voorondernemers met betrekkíng tot veel gebruikte diensten, zoals onderandere energie, zorgverzekeringen, vaste en mobiele telefonie, auto en schadeverzekeringen

 


 


 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Wij zijn recent ook slachtoffer geworden van slamming door belgarant.nl

 

Belgarant heeft een vergelijkbare aanpak als voordeelregeling.nl. Ze regelen een ongewenste overstap van je zakelijke telefonie abonnement (zonder rechtsgeldige overeenkomst), porteren daarbij de nummers en geven de nummers alleen terug nadat de onterechte facturen en afkoopsom zijn betaald.

 

Bedrijven betalen de facturen en de afkoopsom vaak maar in de hoop de nummers snel terug te krijgen en bereikbaar te blijven.

 

Ik kwam laatst een site tegen waar de praktijken van belgarant worden uitgelegd: http://belgarant.com

Link to comment
Share on other sites

Guest H.Peters

Gisteren gebeld door een mevrouw die eerst de naam KPN laat vallen men suggereert zo een onderdeel van KPN te zijn maar blijkt BELGARANT te zijn en dus beslist geen onderdeel van KPN ze paaien je met een aanbieding dat je gegarandeerd 15% op de telefonie kosten gaat besparen en dat zij alle werkzaamheden kostenloos daarvoor zullen regelen.

 

Kreeg argwaan en vroeg of dat ze de info even schriftelijk wilde sturen zodat ik op mijn gemak het door kon nemen.

Daarop vroeg ze mijn e-mail adres zodat ze de bevestigingsmail kon sturen. Bevestigingsmail ????? vroeg ik..het gaat toch alleen over info toen kwam de aap uit de mouw neeee het is gelijk een bevestigingsmail dat ik akkoord ermee ga want oooooh 15% korting dat kun je toch niet afslaan, dat wil toch iedereen zei mevrouw.

 

Pffff Neeee mevrouwtje daar trap ik NIET in GEEN e-mail adres gegeven...hoezo misleidend !? pure oplichting is het !!!   

Link to comment
Share on other sites

ook wij zijn slachtoffer geworden van Voordeelregeling middels een mondeling JA toezegging van mijn collega...ook door een lul-verhaal als zijnde gebeld worden door KPN en voordeler kunnen bellen...

 

tot overmaat van ramp heeft Voordeelregeling in oktober 2015 via een heel slinks mailtje de nieuwe voorwaarden doorgestuurd, waarin staat dat het contract aangegaan wordt voor 24 maanden en STILZWIJGEND wordt verlengd! WIJ ZITTEN NU NOG TOT OKT. 2017 VAST AAN DIE CRIMINELE BENDE!!!

 

TRAP ER NIET IN!!!!

zoals de promo van de overheid aangeeft: HANG OP!!!! zeker doen en vooral GEEN JA ZEGGEN!!!

 

dank voor de bovenstaande tip over BELGARANT ; BELGOEDKOOPNEDERLAND ; BELGARANT NL.....

kwestie van tijd dat iedereen voor Voordeelregeling is gewaarschuwd en ze onder die andere namen hun criminele activiteiten gaan voortzetten!!

Link to comment
Share on other sites

ondanks belmenietregister registratie en waarschuwing aan mijn partner om niet in te gaan op aanbiedingen en te vragen of ze het op de mail willen zetten zie ik zojuist in mijn mail een bevestiging van Belgarant. Volgens mijn man zei de telefonische verkoopster ze dat ze van KPN waren. Ik wil dit niet,ben hier helemaal niet blij mee. En als ik al deze berichten zo lees word ik er helemaal niet vrolijk van...

Link to comment
Share on other sites

Guest Melanie

ondanks belmenietregister registratie en waarschuwing aan mijn partner om niet in te gaan op aanbiedingen en te vragen of ze het op de mail willen zetten zie ik zojuist in mijn mail een bevestiging van Belgarant. Volgens mijn man zei de telefonische verkoopster ze dat ze van KPN waren. Ik wil dit niet,ben hier helemaal niet blij mee. En als ik al deze berichten zo lees word ik er helemaal niet vrolijk van...

belgarant heeft niks te maken met het bel me niet register. U bent een bedrijf en staat ingeschreven bij de kvk dus het is niet meer dan logisch dat u gebeld wordt voor aanbiedingen. Verder zeggen medenwerkers van Belgarant nooit dat ze van KPN zijn, want dat is niet zo. Het is een partner van de KPN wholesale, en dat wordt zowel in het begin van het gesprek gezegd als bij de voicelog ( dus die gedaan moet worden om de korting te activeren ). Belgarant is maandelijks opzegbaar dus u zit nergens aan vast, in ieder geval niet voor lange tijd. Probeer het eerst eens uit voor u gal gaat spuwen..

Link to comment
Share on other sites

Guest Aronlod

belgarant heeft niks te maken met het bel me niet register. U bent een bedrijf en staat ingeschreven bij de kvk dus het is niet meer dan logisch dat u gebeld wordt voor aanbiedingen. Verder zeggen medenwerkers van Belgarant nooit dat ze van KPN zijn, want dat is niet zo. Het is een partner van de KPN wholesale, en dat wordt zowel in het begin van het gesprek gezegd als bij de voicelog ( dus die gedaan moet worden om de korting te activeren ). Belgarant is maandelijks opzegbaar dus u zit nergens aan vast, in ieder geval niet voor lange tijd. Probeer het eerst eens uit voor u gal gaat spuwen..

Belgarant heeft alles met het bel-me-niet register te maken indien ze willen bellen naar bedrijven die ook natuurlijke personen zijn (eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen). In dat geval zou Belgarant, indien het bedrijf dat ze bellen in het bel-me-niet register vermeld staat, dit bedrijf niet mogen bellen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kamarinti

Gelukkig zijn er apps die telefoongesprekken automatisch opnemen . Daarin is duidelijk te horen dat de verkoopster zegt een partner van KPN te zijn . Kijk, als ik heel veel boodschappen bij AH doe, maakt mij nog geen partner van AH ;  dan ben ik gewoonweg een goeie afnemer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Belgarant.nl

Belgarant is inderdaad partner van KPN Wholesale, net als vele andere providers in Nederland.

Dit houdt in dat u, wanneer u klant bent bij Belgarant, gewoon over het vaste netwerk van KPN kunt blijven bellen. Het enige verschil is dat u 15% minder gaat betalen. 

U kunt zich voor specifieke vragen/ozpeggingen altijd richten tot info@belgarant.nl , zo kunnen wij uw klacht beter behandelen. 

Link to comment
Share on other sites

Guest Pascal van Vossen

Ook wij zijn vandaag lastig gevallen door Belgarant. Zij beloven een korting van 15 procent en krijg dan alleen een factuur met een andere naam erboven voor de rest blijft alles het zelfde.

Na een eerdere ervaring wilde ik hier niet van gebruik maken en als kpn mij een korting wil geven bellen zij mij zelf maar op. 

Na herhaaldelijk aan te hebben gegeven dat ik van deze diensten geen gebruik wil maken en van hun verwacht dat ze dat dan accepteren en ons een fijne middag wensen, blijven ze maar doorkakelen. 

Nogmaals aangegeven dat ik er geen gebruik van wil maken en gezegd dat ik dan ga ophangen. Verder met geen enkel fatsoen een gesprek kunnen afsluiten en dus inderdaad maar opgehangen.

Wat een boeven.

Link to comment
Share on other sites

Ook ik ben vandaag lastig gevallen door Belgarant,ik gaf aan dat ik geen interesse had in hun aanbieding van 15% korting,

Ze kakelen gewoon door ook toen ik zei dat ik met een klant bezig was, o u wilt van mij af zijn klonk het. dat was inderdaad zo

Ik heb maar opgehangen , wat een agressieve benadering ze proberen je binnen enkele zinnen hun wil op te leggen.

Wat een agressie en arrogantie

Link to comment
Share on other sites

Guest Christina

Belgarant zijn oplichters!

Belgarant heeft ongewenst en ongevraagd mijn zakelijke telefonie abbonement overgenomen. Zij beweren dat er hiervoor een mondelinge overeenstemming is opgenomen. Wanneer ik om het bewijs vraag, krijg ik als reactie dat er hier naar gezocht moet worden en vervolgens hoor ik niks meer. Na meerdere mails gestuurd te hebben, heb ik nog steeds geen reactie van Belgarant. Ondertussen blijf ik wel betaalherinneringen binnen krijgen. Nu dreigen ze zelf naar de incassobureau te stappen indien ik niet betaal. Inmiddels heb ik door KPN wel mijn telefonie terug laten zetten.

Ik wil iedereen waarschuwen voor Belgarant, het zijn oplichters en proberen telefonisch een " Ja " uit je te krijgen zodat ze dit kunnen gebruiken voor een overeenkomst. 

Link to comment
Share on other sites

Net gebeld door Belgarant. Stelde zich wel degelijk voor als KPN. Toen ik door vroeg kwam het partner verhaal pas om de hoek. Ik heb mijn vaste telefonie niet eens bij KPN geregeld, vroeg haar hoe ze mij dan korting kon geven. Ze kwam met een kletsverhaal. heb gezegd dat ik geen korting wilde en heb opgehangen. Ze belde gelijk op, heb niet opgenomen. Ben benieuwd of ik er nog iets van hoor. Ik heb niet mijn mailadres gegeven en begrijp van de eerdere reacties dat dat de bevestiging is. Hoop dat ik er vanaf ben.

Link to comment
Share on other sites

Guest Chantal

Ook wij zijn lastiggevallen. De mevrouw zei nadrukkelijk dat we al klant van ze waren en dat het alleen om een "activatie" van de korting zou gaan.

 

Ik heb herhaaldelijk gevraagd om een informatieve email zodat ik het op mijn gemak kon uitzoeken, maar dat vond mevrouw niet nodig, "wat moet u dan uitzoeken meneer?", enz, enz.

 

Toen zei ik "als iemand vindt dat ik het niet mag onderzoeken, dan moet ik het JUIST onderzoeken". Daar was ze het wel een beetje mee eens. Ze bleef maar aandringen op de korting en toen zei ik "nah, ik heb al genoeg geld, ik hoef geen korting" en toen was haar antwoord "stuur dan ook wat mijn kant op".

 

En nu ik dit onderzoek kom ik gelijk op de bevestiging dat het inderdaad om bedrog of in elk geval zware misleiding gaat.

 

Triest om zo je geld te moeten "verdienen"...

 

Bottomline mensen: nooit telefonisch ja zeggen. Zeker als ondernemer heb je onderzoeksplicht, dus 1) altijd onderzoeken, met 5 minuutjes googelen kom je al heel wat tegen en 2) Als de deal echt goed is, dan kan je dat ook na onderzoek concluderen en zullen ze juist onderzoek stimuleren.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...