Jump to content

Pretium


Guest

Recommended Posts

Guest Angelique Bergers

Eind aan regelovertredende werkwijze telecombedrijf Pretium

Het initiatief ‘Stop misleiding nu’ heeft opgemerkt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op haar website een verduidelijkende toelichting heeft opgenomen bij de nieuwe regelgeving voor telemarketing die vanaf 13 juni 2014 geldt. 

 

De ACM geeft nu expliciet aan dat consumenten niet instemmen met telefonische aanbiedingen voor nieuwe diensten, als een bedrijf hen tijdens het telefoongesprek vraagt een toets op de telefoon indrukken. Instemmen doen consumenten pas met een schriftelijke of digitale handtekening onder een schriftelijke aanbieding die het bedrijf hen na het telefoongesprek moet toesturen. 

 

 

Hoewel de regelgeving zelf al klare taal spreekt, was deze extra verduidelijking dringend noodzakelijk. Dit omdat telecombedrijf Pretium zich niet aan deze regels houdt bij de telefonische verkoop van abonnementen voor vaste telefonie aan vooral bejaarden en gehandicapten. Pretium gaf recent in een openbare reactie nog aan zich wel aan de regels te houden die sinds 13 juni 2014 gelden. De ACM maakt nu duidelijk dat dit niet het geval is.

 

Omdat Pretium sinds 13 juni 2014 tot op de dag van vandaag nog steeds ouderen en gehandicapten ongewild abonnee maakt, wil ‘Stop misleiding nu’ dat de ACM een onderzoek instelt naar de werkwijze van Pretium sinds 13 juni 2014 én dat er goede voorlichting komt over de nieuwe regels voor ouderen, gehandicapten en hun mantelzorgers. Om deze doelen te bereiken heeft ‘Stop misleiding nu’ een petitie opgesteld, gericht aan de minister van Economische Zaken (EZ).

 

Help mee en onderteken de petitie via: http://stoppretium.petities.nl/ en roep zoveel mogelijk andere gedupeerden (en hun mantelzorgers) op hetzelfde te doen.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 522
 • Created
 • Last Reply

Ik probeer ook al sinds december 2012 van het abonnement van mijn ernstig dementerende moeder af te komen. Het is echt een schandaal. Ben inmiddels bezig om te checken wat de juridische mogelijkheden zijn om 1. op te zeggen (met terugwerkende kracht) en 2. het te veel betaalde bedrag terug te krijgen. 

 

Overigens is ook mijn moeder er op hoge leeftijd, 82 jaar telefonisch ingeluisd. Onder valse voorwendsels en uit naam van KPN.  

 

Onbegrijpelijk dat deze oplichters nog steeds hun gang kunnen gaan.

 

Met vr gr

Hans

Link to comment
Share on other sites

Hoe kan ik achter mijn klantennummer komen? Ik ontvang nooit schriftelijke facturen en wil graag een online account aan kunnen maken. 

 

M.v.g 

 

Kasia

Link to comment
Share on other sites

Hoe kan ik achter mijn klantennummer komen? Ik ontvang nooit schriftelijke facturen en wil graag een online account aan kunnen maken. 

 

M.v.g 

 

Kasia

 

Beste Kasia,

Volgens onze gegevens hebt u tevens een e-mail gestuurd met dit verzoek, klopt dit?

Zo ja, dan zullen we uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen per e-mail, ook gezien dit gaat om persoonsgegevens.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjolijn - Webcare team Pretium

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Mijn bejaarde ouders zijn gisteren telefonisch benaderd door Pretium. Tijdens het telefoongesprek zou het gaan om vrijblijvende informatie die toegestuurd zou worden. Tijdens het telefoongesprek is dit ook een aantal keren door mijn ouders duidelijk verteld en bevestigd door de medewerker. Het moest gaan om vrijblijvend. In het vervolg van het telefoongesprek is uiteindelijk bij het opgenomen gedeelte gebleken dat er een welkomstbrief verstuurd zou gaan worden. Dit is niet wat er is afgesproken tijdens de rest van het telefoongesprek.

Mijn ouders voelen zich in de maling genomen en willen hierdoor helemaal niets meer ontvangen en willen onmiddellijk een kosteloze annulering van de welkomstbrief en indien dit nodig is een kosteloze herstel van het abonnement bij KPN. Zij hebben een aangetekende brief verstuurd naar Pretium en aangezien zij zelf geen e-mailadres hebben, heb ik voor hen deze brief ook verstuurd naar Pretium per e-mail. Daarbij doe ik nogmaals het verhaal op deze site. Ik ga er dan ook vanuit dat dit binnen enkele dagen is opgelost, want de welkomstbrief kan nog niet zijn verstuurd. Dus veel moeite om dit te annuleren moet dit hoeven kosten.

 

Graag ontvang ik een reactie van Pretium dat dit probleem is opgelost.

 

Met vriendelijke groet,

 

Diane

Link to comment
Share on other sites

Mijn bejaarde ouders zijn gisteren telefonisch benaderd door Pretium. Tijdens het telefoongesprek zou het gaan om vrijblijvende informatie die toegestuurd zou worden. Tijdens het telefoongesprek is dit ook een aantal keren door mijn ouders duidelijk verteld en bevestigd door de medewerker. Het moest gaan om vrijblijvend. In het vervolg van het telefoongesprek is uiteindelijk bij het opgenomen gedeelte gebleken dat er een welkomstbrief verstuurd zou gaan worden. Dit is niet wat er is afgesproken tijdens de rest van het telefoongesprek.

Mijn ouders voelen zich in de maling genomen en willen hierdoor helemaal niets meer ontvangen en willen onmiddellijk een kosteloze annulering van de welkomstbrief en indien dit nodig is een kosteloze herstel van het abonnement bij KPN. Zij hebben een aangetekende brief verstuurd naar Pretium en aangezien zij zelf geen e-mailadres hebben, heb ik voor hen deze brief ook verstuurd naar Pretium per e-mail. Daarbij doe ik nogmaals het verhaal op deze site. Ik ga er dan ook vanuit dat dit binnen enkele dagen is opgelost, want de welkomstbrief kan nog niet zijn verstuurd. Dus veel moeite om dit te annuleren moet dit hoeven kosten.

 

Graag ontvang ik een reactie van Pretium dat dit probleem is opgelost.

 

Met vriendelijke groet,

 

Diane

 

Beste Diane,

Wij hebben uw melding ook via e-mail ontvangen en deze is reeds in behandeling genomen en opgelost. De exacte oplossing hebben wij per e-mail naar u gecommuniceerd.

We zijn blij dat we u van dienst konden zijn.

Met vriendelijke groet,

Webcare team Pretium

Link to comment
Share on other sites

Ik heb nog geen e-mail van jullie mogen ontvangen. Graag ontvang ik deze e-mail met bevestiging van afwikkeling vandaag nog in mijn mailbox.

 

Met vriendelijke groet,

 

Diane 

 Ik moet gelijk bovenstaande corrigeren. De e-mail inzake de afwikkeling heb ik inmiddels ontvangen, nu wacht ik alleen nog op de schriftelijke bevestiging. Maar ik neem aan dat dat slechts een formaliteit betreft, waardoor dit probleem gelukkig snel kon worden opgelost naar ieders tevredenheid.

Link to comment
Share on other sites

Guest Razend op Pretium

Hallo beste mensen,

 

Wat een ellende zie ik hier op dit forum en ja, wat een stel oplichters die lui van Pretium!

 

Ik wil graag mijn ervaringen met Pretium met jullie delen.

 

Ik had met ze te maken toen mijn moeder overleed. Ik kreeg een eindnota zonder specificatie. Het huis van mijn moeder stond leeg, dus werden er geen telefoon gesprekken meer gevoerd. Toch moest ik €44,50 betalen.

Dit werd automatisch afgeschreven. Bij de afschrijving werd gemeld dat er 0 gesprekken en 0 minuten was gebeld.

Ik heb het bedrag vervolgens gestorneerd.

Ik kreeg een paar aanmaningen waarop ik om specificatie vroeg, maar niet kreeg.

Toen kreeg ik te maken met 'Gerecht Incasso BV'. Betalen of ander.... Nou, niet dus.

Weer een brief van Gerecht Incasso, deze keer werden ook nog incasso kosten in rekening gebracht.

Nu liep het bedrag op tot € 99,73. Als ik niet binnen afzienbare tijd zou betalen, zouden de kosten oplopen tot €795,- inclusief beslag- en executiekosten. Wederom liet ik de termijn verstrijken.

Vandaag kreeg ik een brief van ze met eindelijk daarbij gevoegd een 'specificatie' van Pretium.

Hieronder de brief die ik schreef naar Gerecht Incasso, een dekmantel firma van Pretium, overigens.

 

Gerecht Incasso B.V.

T.a.v. dhr./mw. H. de Vries

Postbus 6044

2001 HA Haarlem

 

<plaats>, 20-12-2014

 

Betreft: incasso GI xxxxxx

 

Geachte heer/mevrouw De Vries,

 

In antwoord op uw brief van 19-12-2014, deel ik u het volgende mee:

 

U stelt dat Pretium mij op 24 oktober de door mij aangevraagde specificatie heeft gemaild, hetgeen nadrukkelijk niet het geval is geweest. Het enige wat ik ooit van Pretium heb ontvangen, is een brief op 6 oktober 2014 waarin wordt meegedeeld dat het totaalbedrag van de eindnota € 44,50 bedraagt. Zonder nadere specificatie.

 

Na mij tot twee maal toe te hebben geïntimideerd, komt u (en/of Pretium) nu pas voor het eerst met de door mij gevraagde specificatie.

Het is duidelijk dat Pretium met de specificatie heeft geknoeid; rechtsboven in de ‘header’ staat:  Gespreksperiode 28-08-2014 t/m 24-09-2014 terwijl verderop wordt gesproken over: Periode 01-10-2014 t/m 31-10-2014. Ook de datering deugt niet: 10-10-2014. Hoe kan Pretium op 10-10-2014 weten wat de kosten van telefonie zijn op 31-10-2014? Nee, die nota is overduidelijk voor deze gelegenheid op een slordige wijze in elkaar geknutseld!

Het bedrog van Pretium komt nu wel heel erg opzichtig aan het licht!

 

U maakt u bedreigingen in het geheel niet waar. Eerder sommeerde u mij incasso kosten te betalen, maar die heeft u nu weer ingetrokken. Blijkbaar in de wetenschap dat u formeel juridisch geen poot heeft om op te staan.

Het is mij duidelijk geworden dat uw incassobureau slechts een dekmantel firma van Pretium is, waarmee u met een ‘gewichtig’ sausje en een deftig briefhoofd probeert de klant te intimideren. U dreigt met gerechtelijke procedures en hoge kosten, maar in werkelijkheid slaat u met al uw misplaatste dreigingen nog geen deuk in een pakje boter.

 

Omdat ik voor eens en altijd van u en Pretium verlost wil zijn, ga ik betalen waarop Pretium in mijn ogen dan nog recht heeft. Realiseert u zich dat ik daarmee bijzonder coulant ben gezien uw eerder dreigbrieven; ik zou het ook op een rechtszaak kunnen laten aankomen.

 

Ik betaal u het abonnementsgeld over de periode 01-10-2014 t/m 31-10-2014 à € 19,50 incl. BTW.

Hierop breng ik in mindering de kosten voor het verzenden van twee maal een aangetekende brief (waaronder deze) om uw stompzinnige intimidaties te repliceren

à € 7,95 = € 15,90. Blijft over 19,50 – 15,90 = € 3,60

Hiermee zult u genoegen moeten nemen, ik laat u geen andere keuze.

 

Opheffingskosten à € 25,- zal ik onder geen beding betalen. Het gaat hier om beëindiging van een contract wegens overlijden. Ik vind het ongehoord dat Pretium wegens contractbreuk door overmacht - overlijden lijkt mij de ultieme vorm van overmacht -  administratieve kosten in rekening probeert te brengen. Dit is voor Pretium natuurlijk de reden geweest om specificatie achterwege te laten.

Menigeen is geconfronteerd geweest met deze volstrekt onterechte kostenpost bij overlijden, maar in plaats van intrekking van deze schandelijke handelwijze, gaat Pretium schaamteloos door met het innen hiervan.

Een speurtochtje op het internet leert mij dat KPN dit eveneens een schandalige kostenpost vindt en dat ook de OPTA Pretium heeft beschuldigd van onfrisse praktijken.

 

Zoals gezegd, wens ik in de toekomst verschoond te blijven van correspondentie in welke vorm ook, nog van Pretium, nog van Gerecht Incasso. U zult bij mij geen voet aan de grond krijgen met andere voorstellen dan wel sommaties.

U schrijft mij in uw arrogantie dat na betaling het dossier zal worden gesloten. Welnu, we zullen de rollen eens omdraaien: Het dossier is bij deze door mij gesloten! Punt!

 

Ik vind uw handelswijze en die van Pretium grof en schandalig en zal deze praktijken daarom ruimschoots ventileren op diverse klachtenforums.

 

Na al de gespierde taal die u over mij heen heeft gestort, daag ik u uit tot dagvaarding. Dan zal ik een claim tegen u inbrengen m.b.t. de kosten die voortvloeien uit verweer alsmede een aanklacht indienen tegen Pretium wegens valsheid in geschrifte vanwege vervalsing van de eerder genoemde specificatie.

 

Vertrouwende u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd,

 

Hoogachtend,

 

Xx

 

 

 

Moraal van dit verhaal: Laat u niet intimideren!

 

Kies als het enigszins kan voor een andere aanbieder. Vooral als u een 'veelbeller' bent.

Analoge telefoondiensten zijn niet meer van deze tijd en zijn vrijwel altijd duurder dan Voice Over IP.

Als u veel belt, maar geen internet aansluiting hoeft, is dit toch vaak veel goedkoper.

Ik zag het aan de soms torenhoge rekeningen van mijn moeder. Bedragen waarvoor je met gemak drie snelle internetverbindingen kunt krijgen incl. telefonie!!

 

Kies daarvoor zodat we voor eens en altijd verlost zullen worden van deze oplichtersclub!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Ik mag me vandaag ook 1 van de gelukkige noemen... Oudtante die compleet in paniek is omdat ze over is gestapt naar Pretium terwijl ze KPN aan de lijn had.. Ze laten zovaak de naam KPN vallen dat ze geen idee hebben wat er aan de hand is.. Tante zou zelfs 2x gebeld zijn en een brief hebben ontvangen.. nou, ik regel alle post bij haar en de eerste brief die ze kreeg was de brief met daarin de overstap datum en dan ben je dus over de 14 dagen opzeg termijn heen! Ongelofelijk dat dit soort "verkoop" gewoon nog mag.. Hier in een land waar je in ALLES wordt betutteld zijn de ouderen gewoon de lul.. woest wordt ik ervan.. en wie mag het weer oplossen? Ik dus.. want Tante zelf is volledig in paniek, slaapt amper nog en moet morgen even tussentijds naar het ziekenhuis omdat haar bloeddruk skyhigh is.. En bedankt Pretium!

 

Nu eerst snel opzoeken waar ik haar nummer aan kan melden zodat telefonisch benaderen niet meer toegestaan is!  Je zou het liefst de telefoon opzeggen maar ja, hoe moet ze dan om hulp vragen als dat nodig is?  Ongelofelijke praktijken dit! Dat er uberhaubt nog mensen willen werken bij zo'n bedrijf!

Link to comment
Share on other sites

Ik mag me vandaag ook 1 van de gelukkige noemen... Oudtante die compleet in paniek is omdat ze over is gestapt naar Pretium terwijl ze KPN aan de lijn had.. Ze laten zovaak de naam KPN vallen dat ze geen idee hebben wat er aan de hand is.. Tante zou zelfs 2x gebeld zijn en een brief hebben ontvangen.. nou, ik regel alle post bij haar en de eerste brief die ze kreeg was de brief met daarin de overstap datum en dan ben je dus over de 14 dagen opzeg termijn heen! Ongelofelijk dat dit soort "verkoop" gewoon nog mag.. Hier in een land waar je in ALLES wordt betutteld zijn de ouderen gewoon de lul.. woest wordt ik ervan.. en wie mag het weer oplossen? Ik dus.. want Tante zelf is volledig in paniek, slaapt amper nog en moet morgen even tussentijds naar het ziekenhuis omdat haar bloeddruk skyhigh is.. En bedankt Pretium!

 

Nu eerst snel opzoeken waar ik haar nummer aan kan melden zodat telefonisch benaderen niet meer toegestaan is!  Je zou het liefst de telefoon opzeggen maar ja, hoe moet ze dan om hulp vragen als dat nodig is?  Ongelofelijke praktijken dit! Dat er uberhaubt nog mensen willen werken bij zo'n bedrijf!

 

Beste Debby,

 

Wat vervelend om te lezen dat er verwarring is ontstaan bij uw oudtante en dat tot deze situatie heeft geleid!  Dat is absoluut niet onze intentie. We willen mensen alleen helpen besparen op hun belkosten en niet dat mensen tegen hun wil overstappen. Wij zouden u graag helpen dit op te lossen. Zou u ons de gegevens van uw oudtante kunnen sturen via pretium.webcare@pretium.nl? Dan kijken we graag wat we voor haar kunnen doen.

 

Met vriendelijke groet,

Marjolijn - Webcare team Pretium

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Guest W. Schoonheim

Mijn 86 jarige vader is ook onlangs telefonisch benaderd door Pretium. Gevraagd om vrijblijvend informatie thuis te krijgen. In plaats daarvan ontving hij een bevestiging van aanmelding per 30 maart 2015. Ik ga er van uit dat er geen overeenkomst is aangegaan en het huidige KPN abonnement voortduurt.  

Link to comment
Share on other sites

Guest Diane

Geachte W. Schoonheim,

 

Als u niets doet, heeft uw vader waarschijnlijk een abonnement bij Pretium per 30 maart 2015. U heeft nog een termijn om aan te geven dat u dit niet wilt (dit staat als het goed is in de brief), maar mogelijk moet u dan wel snel zijn. De procedure voor omzetting van KPN naar Pretium zal waarschijnlijk al in gang gezet zijn en daar kan KPN dan niets meer aan doen. 

 

Onderneemt u dus svp actie, als u niet wilt dat uw vader een abonnement bij Pretium afsluit. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe groter de kans dat de procedure nog niet in gang is gezet en alles bij het oude kan blijven.

Link to comment
Share on other sites

Guest Diane

Geachte W. Schoonheim,

 

Als u niets doet, heeft uw vader waarschijnlijk een abonnement bij Pretium per 30 maart 2015. U heeft nog een termijn om aan te geven dat u dit niet wilt (dit staat als het goed is in de brief), maar mogelijk moet u dan wel snel zijn. De procedure voor omzetting van KPN naar Pretium zal waarschijnlijk al in gang gezet zijn en daar kan KPN dan niets meer aan doen. 

 

Onderneemt u dus svp actie, als u niet wilt dat uw vader een abonnement bij Pretium afsluit. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe groter de kans dat de procedure nog niet in gang is gezet en alles bij het oude kan blijven.

En ik ben niet van Pretium overigens, maar heb er wel ervaring mee gehad, zoals bij bovenstaande reacties is terug te lezen.

Link to comment
Share on other sites

Mijn 86 jarige vader is ook onlangs telefonisch benaderd door Pretium. Gevraagd om vrijblijvend informatie thuis te krijgen. In plaats daarvan ontving hij een bevestiging van aanmelding per 30 maart 2015. Ik ga er van uit dat er geen overeenkomst is aangegaan en het huidige KPN abonnement voortduurt.  

 

Beste heer Schoonheim,

Wij hebben uw melding tevens via Facebook ontvangen. Daarbij hebben wij u gevraagd om een privébericht met daarin de gegevens van uw vader. U kunt dit ook sturen naar pretium.webcare@pretium.nl.  

Zodra wij uw bericht hebben ontvangen, helpen wij u graag verder.

 

Met vriendelijke groet,

 

Caroline - Webcare team Pretium

Link to comment
Share on other sites

Guest DennisF

Pretium is en blijft een walgelijk telecombedrijf waar de honden geen brood van lusten. Doelgroep zijn bejaarden en het handelen met pressie middels wurgcontracten. Dit bedrijf moet gewoon snel worden opgedoekt, en haar medewerkers dienen vervolgd te worden als lid van een criminele organisatie wat enkele jaren celstraf op kan leveren.

 

Het net sluit zich steeds meer om de nek van de eigenaar. Ook deze voelt de bui al hangen aangezien hij in de gaten wordt gehouden door het justitiële apparaat, de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, en uitgekotst word door overige telecomproviders die steeds welwillender worden om gestrikte Pretium-cliënten linksom of rechtsom te helpen met portering e.d. Ik raad dan ook iedereen aan massaal aangifte te doen en een rechtszaak tegen dit bedrijf te starten als er malversaties hebben plaatsgevonden. Als er honderden rechtszaken worden gestart, bestaat dit bedrijf binnenkort niet meer. Geen enkele jurist die ooit nog in Nederland wil werken zal zich hier aan branden. Besmet voor het leven.

Tip: Geen schriftelijke bevestiging = geen overeenkomst met Pretium Telecom. Vanaf 13 juni 2014 geld nieuwe wetgeving dat een schriftelijke handtekening of bevestiging per email benodigd is om sprake te laten zijn van een contract. Als er wettelijk geen bestaan van een contract is heeft Pretium geen poot om op te staan en staat u heel erg sterk. Dit geld voor mensen die zijn gestrikt na 13 juni 2014.

Tip: Gerechtsincasso = Pretium zelf. U krijgt nare en enge aanmaningen en brieven van een zogenoemd incassobureau. Het is Pretium zelf die onder de noemer van een zoveelste B.V. u bang probeert te maken. U moet niet bang worden van de oplopende bedragen. Gerechtsincasso word door de wet hetzelfde behandeld zoals u en ik, aangezien het geen wettelijk uitvoerend bedrijf is, maar gewoon wat mensen achter een computer en telefoon die u bang maken om maar snel tot betaling over te gaan. Eenmaal voor de rechter zal deze heel snel korte metten maken met het handelen van oplichters.

Het is niet voor niets dat Pretium NOOIT naar de rechter stapt. Zij weten dat hun handelen rammelt aan alle kanten en indruist tegen de wet. Zij kiezen ervoor oude mensen bang te maken en te dreigen als er niet betaald word. Ouderen die iets minder snel zijn om onder ogen te zien wat hun overkomt is daarom ook hun doelgroep om daarna financieel uit te knijpen.

Doe aangifte en meld masaal bij Consuwijzer! Dan bestaat dit vuilnis-bedrijf binnenkort niet meer, en kan er overgegaan worden tot rechtsvervolging van eigenaar en medewerkers wegens oplichting, bedreiging etc etc.

Link to comment
Share on other sites

Guest DennisF

Webcare Pretium = Snelle Marketing. Dit is een verschijnsel wat op diverse internet discussiegroepen is ontstaan waar medewerkers van een bepaald bedrijf opeens heel welwillend zijn om bestaande problemen op te lossen. Iets wat vrijwel nooit lukt per telefoon of email omdat u uiteraard structureel wordt tegengewerkt (verdienmodel). Dit handelen gebeurt vanuit het oogpunt dat als u geholpen bent, u geen verdere berichten plaatst in de hoop dat het klachten-onderwerp doodbloed, en het bedrijf door kan gaan met haar bedrijfsvoering. Tevens voor een mooie uitstraling naar de buitenwereld hoe behulpzaam men wel niet is. Aangezien u dit hier leest, waar deze lui opeens actief zijn op dit forum begrijpt u ook dat dit een wassen neus is; schadebeperking van Pretium B.V.

 

Webcare-medewerkers van Pretium moeten zich in dit specifieke geval dan ook beseffen dat zij wellicht in de toekomst strafrechtelijk vervolgd kunnen worden aangezien zij willens en wetens bijdragen aan het handelen van Pretium B.V. Aangezien de maatschappelijke bekendheid van malversaties van dit bedrijf kunnen zij zich niet beroepen op het feit dat zij van niets wisten. Zij handelen namelijk op klachten-websites waar uitdrukkelijk maatschappelijk én in de media middels televisie-uitzendingen is ingegaan op het onwettelijke handelen van hun werkgever wat zij hier proberen goed te praten, te verdoezelen etc.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest layenn

Kassa wint hoger beroep tegen Pretium

22 april 2015

 

BNN-VARA heeft in hoger beroep gewonnen van Pretium B.V. Het Amsterdamse Hof heeft Kassa op alle punten gelijk gegeven. Eerder moest Kassa een deel van de uitzending over Pretium van 10 maart 2012 rectificeren van de Amsterdamse Rechtbank, maar dat oordeel is nu teruggedraaid. Daarnaast moet Pretium de eerder (onterecht) verbeurde dwangsom van €20.000 terugbetalen aan BNN-VARA.

 

Procedure
In 2012 liet Kassa - opnieuw – zien hoe vooral ouderen zonder dat ze het weten klant zijn geworden van het telecombedrijf Pretium en dat zij het lastig vinden om van het abonnement af te komen. Die uitzending begon met een reportage over mevrouw Glas. Haar nicht vertelt dat haar oude tante aan het eind van haar leven niet meer kon bellen door een storing en dat Pretium deze storing niet heeft verholpen, ondanks herhaaldelijke verzoeken hiertoe. Kassa moest eerder dat onderdeel van de uitzending van de site halen en rectificeren. De rechtbank vond dat Kassa niet goed genoeg kon onderbouwen dat de storing die ervoor zorgde dat mevrouw Glas niet kon bellen, te wijten was aan Pretium. Het Hof oordeelt nu dat Pretium heeft nagelaten om te controleren of de aansluiting goed functioneerde ondanks herhaaldelijke storingsmeldingen van de nicht van mevrouw Glas. Daarover zegt het Hof: "In zoverre vindt de berichtgeving van Kassa over de zaak Glas voldoende steun in de feiten. Niet kan worden gezegd dat deze onrechtmatig is. Daaraan doet niet af dat het item zwaar is aangezet door de inleiding en vormgeving ervan."

Reactie Pretium
Pretium heeft steeds ontkend dat er iets mis ging in de communicatie met de familie Glas. Daarover zegt het Hof nu: "Voorts is het hof van oordeel dat, anders dan Pretium doet voorkomen, het opzeggingstraject van de aansluiting van Glas wel degelijk een weg met hindernissen is geweest." Tot slot vat het hof het oordeel nog kort en bondig samen: "De conclusie is dat de Vara niet onrechtmatig jegens Pretium heeft gehandeld."

"Compliment voor de redactie"
Marieke Rietkerk, eindredacteur van Kassa: "We zijn natuurlijk verschrikkelijk blij met deze uitspraak. Dit is niet alleen voor het team van Kassa een enorme opsteker, maar ook voor alle andere journalisten die over Pretium berichten. Het bedrijf gaat altijd onmiddellijk procederen en dan moet je stevig in je schoenen staan voor je opnieuw een verhaal maakt. Dat we nu gelijk hebben gekregen is een geweldig compliment voor de redactie."

 

De uitzending en de gehele uitspraak is via www.kassa.vara.nl bekijken

 

Bron: VARA - Kassa

 

Bericht geplaatst door Jenny van Lente

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
Guest peneloopee

Helaas is mijn vader geconfronteerd met een rekening en ongewenste afschrijving van 80 euro van zijn rekening. Het  is ons een raadsel hoe ze aan zijn gegevens zijn gekomen. Vader zegt dit niet gedaan te hebben, ook geen telefoontjes ontvangen te hebben of dergelijke trucks. Na verder onderzoek komen we erachter dat misschien het tetefoonbedrijf Pretium bij zijn rekeningnummer en juiste te naamstelling kan komen. Zij schrijven zonder enige vorm van overleg het bedrag van 80 euro af. We proberen het bedrag te storneren en het contact met het bedrijf te verbreken 21-09-2015  speelt dit allemaal.  Wel kreeg hij een waardeloos blad toegestuurd Privelege genaamd, wat meteen bij het oud papier kan!

Link to comment
Share on other sites

Beste Peneloopee, 

 

Wat vervelend dat er problemen zijn ontstaan bij uw vader. Wij kunnen u verzekeren dat wij niet zomaar geld afschrijven van zijn rekening. Wij raden u aan de klantenservice van Privilege te benaderen, via telefoonnummer 0900 - 1122336. Zij kunnen u verder helpen.

 

Met vriendelijke groet,

Caroline - Webcare team Pretium

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...
Guest Nick

Vandaag wederom weer een flinke onbeschofte medewerker aan de telefoon gehad bij Pretium. We hadden het contract opgezegd na een overlijden. Dit netjes doorgegeven bij de klantenservice. Nu krijgen we nog steeds brieven met een vreselijk asociale toon op naam van de overleden persoon. Na het bellen met de klantenservice voor de 5 de keer (en waar ze op de achtergrond staan te lachen) zouden ze weer een notitie maken. Wederom weer niks mee gedaan en er was weer niks te vinden in hun systeem. Michael van Gils is de man die de brieven ondertekend. Maar deze grote onbeschofte man komt niet aan de telefoon. Excuus brieven deden ze niet aan vertelde de medewerker. Dit soort bedrijven moeten echt keihard worden aangepakt. Oude mensen erin lokken en grote bedragen afschrijven ze moeten zich schamen.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Beste Nick,

Wij betreuren het dat u deze ervaring hebt met onze klantenservice. Dit is absoluut niet onze gangbare werkwijze. Naar aanleiding van uw klacht zouden wij graag uitzoeken wat hier precies is gebeurd. Als u uw gegevens per e-mail naar ons zou kunnen sturen (pretium.webcare@pretium.nl) dan kunnen wij een oplossing zoeken voor de kwestie met de brieven waar u over schrijft. Ook kunnen we dan e.e.a. verbeteren om dit in de toekomst te voorkomen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marjolijn - Webcare team Pretium

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
 • Create New...