Jump to content

Privacy


Guest Jan

Recommended Posts

Naar aanleiding van een recente telefonische "zieltjes-terugwin-actie" door KPN:Een heel specifiek, doch zeker niet het minst belangrijke, aspect van deze wervingsactie van KPN heb ik tot nu toe bewust buiten de discussie gehouden.Inge meldde:

"Vanmiddag werd ik gebeld door KPN. Ze hebben een aanbieding voor me aangezien ik via Tele2 bel."

Overeenkomstige ervaringen van door KPN benaderde bellers die CPS van andere carriers gebruiken, zijn inmiddels legio.De hamvraag is dan: Is er daarbij sprake van strafbare wetsovertreding door KPN?

Immers: HOE WEET KPN-MARKETING DAT BELLER X VAN CARRIER Y GEBRUIKMAAKT? (Het gaat dan immers onveranderlijk over GERICHTE aanbiedingen aan SPECIFIEKE gebruikers van SPECIFIEKE carriers !! )Voorbeeld Inge: Tele2 zal heus niet zo gek zijn, haar klantengegevens aan KPN-Marketing te verkopen. Dus heeft KPN-Marketing die gegevens hoogstwaarschijnlijk van de NETWERKBEHEERDER KPN, die daartoe VERKEERSGEGEVENS verstrekte.

EN DIE BEHOREN GEHEIM TE ZIJN !!!Klagen over deze inbreuken op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan alleen door betrokken bellers zelf. Meld dat dan zowel bij:

OPTA: mail@opta.nl

alsook bij:

College Bescherming Persoonsgegevens: info@cbpweb.nlWIE BINDT DE KAT DE BEL AAN?Link to comment
Share on other sites

Guest Kootje

Heeft KPN gebeld nav het specifiek bellen met Tele2 of nav het gestopt zijn met bellen via KPN?Dit laatste doen meer aanbieders.

Link to comment
Share on other sites

Kootje: dat laatste is uiteraard vervelend, maar verder geen probleem. Gewoon vriendelijk onderbreken en zeggen dat je geen interesse hebt, en daarmee is de kous af.Maar steeds vaker wordt door betrokkenen gemeld dat ze GERICHT door KPN werden benaderd VANUIT de daar aanwezige wetenschap dat ze met Carrier XYZ belden. Inge was al de zoveelste.

En dan bekruipt je langzaam het gevoel dat dat niet allemaal vergissingen van betrokkenen kunnen zijn, en gaan je nekharen overeind staan.Vandaar ook mijn oproep aan iedereen die met dit doel telefonisch door KPN werd benaderd:

Probeer je s.v.p. zo nauwkeurig mogelijk te herinneren of de betrokken DM-medewerker liet blijken, te weten welke carrier je gebruikt. Zoja, laat er dan alsjeblieft geen gras over groeien, maar meld dat meteen bij OPTA en CBP.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kootje

Het was mij niet duidelijk dat KPN laat blijken te weten met welke carrier je belt. Dat zou fout zijn. De concurrenten weten dit ook niet. Toen ik destijds van Pretium overstapte naar 1601 dacht pretium dat ik wellicht gezwicht was voor de actie van KPN destijds met 1/4 staatslot (haha).

Link to comment
Share on other sites

Guest Bart

Even ter correctie: Ik werk als TO bij KPN. We weten NIET met welke aanbieder de klanten bellen. meestal wordt dit ofwel gevraagd, ofwel gewoon veronderstelt dat het Tele² is (8 op 10 belt ermee, diegenen die wij bellen, anyway.) We bellen niet gericht naar Tele² bellers, gewoon naar iedereen onder een bep. bedrag belkosten.Dus, maw, geen inbreuk persoonsgegevens. We zien enkel de adresgegevens van de klant. Geen belgedrag oid.

Link to comment
Share on other sites

Bart,Ongetwijfeld zal je het erg goed bedoelen, maar je verweer is veel te zwak om daar veel geloof aan te hechten.Een van de eerste dingen die je bij Marketing leert is, dat je bij directe klantencontacten NOOIT OFTE NIMMER "zo maar" dingen mag veronderstellen, wanneer je daar niet tenminste sterke aanwijzingen voor hebt. Bij de huidige marktverhoudingen is een Tele2-veronderstelling zoals door jouw aangedragen dus niet alleen absoluut onhoudbaar, maar bovendien levensgevaarlijk voor de organisatie die zich daaraan bezondigt.Degene die een script heeft ontworpen waarin actief naar de klant toe een dergelijke veronderstelling is verwerkt, is dus geen knip voor de neus waard. En je maakt niemand wijs dat een bedrijf als KPN zo`n onbenul inhuurt.

Je zal dus met sterkere argumenten moeten komen. Succes daarmee.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bart

Nou, dan wil ik je gerust een kopietje van het standaard script bezorgen. Ik quoteer: "Belt U momenteel met CPS, dit wil zeggen, een andere aanbieder dan kpn?" Zoja, "Mag ik vragen welke?"Sommigen gebruiken een eigen script, waarin ze `veronderstellen` dat de klant met Tele² belt, zoniet, dan stellen ze de "mag ik dan vragen welke?" vraag.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bart

Toevoeging: Ik spreek natuurlijk enkel voor het callcenter waar ik werk. Het is goed mogelijk dat andere callcentra andere technieken toepassen.

Link to comment
Share on other sites

Guest bart

Toevoeging 2: Wat natuurlijk WEL veel voorkomt is dat we terugbel-afspraken krijgen waarbij met de man is gesproken en al gevraagd is met wie ze bellen, en dat we bij de 2e call de vrouw aan de lijn hebben en dus voortgaan op het feit dat ze bij carrier XYZ bellen, omdat we dat weten via de man.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Barts ontkenning hierboven van misbruik van gegevens wordt voor de zoveelste keer gelogenstraft door b.v. de ervaring van Marco, beschreven in zijn bericht 1601 Telecom 1601 PreSelect / Lachen bij telefonische verkoop, d.d. 23-7-2004 21:02.Marco stelde dat de desbetreffende verkoper van KPN daarbij letterlijk de aanval opende met:

"We ZIEN dat u met 1601 belt, klopt dat?"Hoe goed bedoeld je ontkenningen ook zijn, Bart: je zal met sterkere argumenten moeten komen om geloofwaardig te worden.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...